uzepervi (uzepervi) wrote,
uzepervi
uzepervi
Партія від якої я йду на вибори, виступає за зміни української політики в інтересах суспільства та відповідно до європейських стандартів. 
Корупція, розкрадання бюджету, безвідповідальність чиновників і безправ’я громадян стримує нормальний розвиток країни загалом та безпосередньо Мукачівського району та міста Мукачева. Це і бюрократичне затягування розгляду справ судами, бажання чиновників забезпечити власні фінансові інтереси тощо.
І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ
Провести антикорупційну люстрацію. Звільнити корумпованих та непрофесійних чиновників, правоохоронців, суддів і прокурорів.
Відкрити для громадян дані про доходи і витрати бюджетів всіх рівнів - кошти підуть на розвиток громади, а не в кишені чиновників.
ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ
Запровадити:
Народну законодавчу ініціативу. Законопроект, підтриманий 150 тисячами громадян, першочергово розглядатиметься парламентом. 
Створити механізм жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням та використанням державного і місцевого бюджетів.
Скоротити втричі термін розгляду заяв і звернень громадян до органів влади.
Зобов’язати виконавчу та законодавчу гілку влади (ради та виконавчі комітети) звітувати перед громадою щоквартально про виконану роботу.
ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Державне квотування робочих місць для молоді на підприємствах та установах. Справедливе надання молоді доступного житла. 
Реальна рівність доходів і можливостей працевлаштування для жінок і чоловіків.\
Завершити перехід до професійної армії.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання у громаді. 
100% податку на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість повинні залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде забезпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка податку на прибуток - для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на депресивних територіях – на 5 років.
Підтримати програми енергозбереження і енергоефективності.
Домагатися, щоб у бюджеті держави окремим рядком було визначено фінансування нашого регiону. Кошти повиннi бути спрямованi безпосередньо до мiсцевих бюджетiв на вирiшення соцiально – економiчних проблем.
Створити умови для розвитку та діяльності малого і середнього підприємництва, підтримку вітчизняного виробника.
у сфері екології та туризму
- збереження і розвиток природно-рекреаційного і курортного потенціалу;
- запровадження альтернативних джерел енергії, зокрема гідроенергетики, розвиток вітроенергетики шляхом розміщення потужних вітрових енергоагрегатів у гірській місцевості та геліоенергетики для потреб населення області та комунального сектору, які є найбільшими споживачами тепла і електроенергії.
у сфері культурно-освітнього, медичного розвитку
- підтримка талановитої учнівської та творчої молоді, вчителів освітніх та мистецьких закладів, розвиток матеріально-технічної бази установ освіти та культури;
- реалізація заходів  із  реформування  системи  освіти; 
- збереження і розвиток духовності, міжконфесійної та міжнаціональної злагоди;
- розвиток науково-технічного потенціалу області; 
- забезпечення жителів області якісною та доступною медициною;
- розвиток мережі закладів охорони здоров’я; 
- поліпшення спеціалізованої, швидкої та невідкладної медичної допомоги, що надається сільському населенню, шляхом оснащення лікувально-профілактичних закладів сучасним лікувально-діагностичним обладнанням та спеціальними автотранспортними засобами.
Будуть встановлені однакові правила нарахування пенсій для всіх та скасовані спеціальні пенсії. Її розмір буде залежати від трьох чинників: трудового стажу, умов праці та заробітку.
Ми гарантуємо усім доступність до якісної, сучасної освіти, встановимо законом обсяг медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно.
У бідному суспільстві не повинно бути багатих посадовців, їх пільги будуть скасовані, а витрати на утримання органів влади будуть скорочені удвічі.
Ми проведемо антикорупційну люстрацію – перевірку відповідності витрат і вартості майна чиновників задекларованим доходам.
Суд, прокуратура, міліція будуть захищати права людей, а не порушувати їх. На посади суддів мають прийти  молоді, освічені громадяни.
Ми повернемо народу розкрадене. Проведемо ревізію результатів державних закупівель та приватизації, здійснених нинішньою владою.
Разом з місцевими органами влади докладу всіх зусиль для відродження економіки регіону.
Вестиму постійний контроль над використанням місцевих бюджетів, систематично інформуватиму громадян  з даного питання.
Особливу увагу приділятиму роботі комунальних служб. Економічні розрахунки будуть під контролем громадськості. Комунальні послуги не повинні бути фінансовим тягарем для сім’ї.
Здоров’я, мораль, культура, чемність нинішньої молоді – результат нашої бездіяльності у їх вихованні. Зобов’язуюсь реалізувати програму оздоровлення значної частини молоді.
Домагатимусь створення безкоштовних центрів дозвілля молоді за рахунок бюджетних коштів.
Вимагатиму від Верховної Ради України прийняття закону про надання довгострокових кредитів під пільгові відсотки на придбання житла та навчання.
Домагатимусь повернення «заморожених вкладів».
Проведу ретельну роботу із забезпечення віддалених сіл округу належним медичним обслуговуванням.
Кожна людина достойна гідного життя і це сьогодні залежить від Вашого вибору 28 жовтня 2012 року.
Реальна рівність усіх громадян України перед Законом. Постулат “Друзям усе — ворогам Закон” має відійти у минуле.
- Чиновники є слугами народу і вони повинні з глибокою повагою ставитися до простих громадян. За неналежне виконаня своїх обов'язків держслужбовці мають негайно звільнятися без права в майбутньому займати відповідні посади.
- Проведення люстрації усіх осіб, що працюють на державній службі та у правоохоронних органах на предмет корупційних дій. Для цього законодавчо затвердити перевірку цих осіб на “детекторі брехні” поліграфі. При виявлені доходів та майна отриманих злочинним шляхом спрямовувати їх до державного бюджету на потреби незахищених верств населення та соціальних програм.
- Скасувати депутатську недоторканість щодо кримінальних та економічних злочинів.
 Обмежити термін дії Верховної та місцевих рад з п'яти до чотирьох років.
Економіка у інтересах народу
Українську економіку створив простий народ і вона повинна працювати в інтересах і на благо народу.
 На законодавчому рівні домагатимусь ліквідації наслідків “дикої” приватизації. Усі підприємства, що були приватизовані за заниженою вартістю мають бути повернуті у власність держави. У іншому разі власники зобов'язуються негайно відшкодувати різницю і внести відповідні кошти до державного бюджету
 запровадити чіткі і стабільні правила оподаткування для середнього і малого бізнесу;
 максимально спростити процедуру надання дозволів для започаткування та проведення підприємницької діяльності.
Мінімальна заробітна плата та пенсія повинні бути не нижчими за 2000 грн. Для цього “Багаті поділяться з бідними”. Здійснити підняття зарплат, пенсій, стипендій за рахунок українських олігархів, які нажили свої статки сумнівним шляхом.
розвиток добросусідських відносин з усіма країнами, особливо близькими сусідами Угорщиною, Словаччиною, Польщею 
- Нові покоління українців мають отримувати високий рівень базової освіти, оволодівати європейськими мовами та сучасними інформаційними технологіями.  
- Професія вчителя є стрижнем на якому базується вся державна система. Тому вчителі повинні отримувати зарплату не нижчу ніж отримують судді чи народні депутати. 
Зробіть свій вибір. Яким він буде - від цього залежатиме Ваше майбутнє.

За 20 років незалежності ми бачимо реставрацію дикого і гнилого буржуазного ладу - капіталізму. Україна і народ з кожним днем живе все гірше й гірше. 
Після перемоги на виборах – ми сформуємо Уряд народної довіри і повернемо собі країну, котра має посідати гідне місце серед передових країн світу. Повернемо собі, своїм дітям та онукам гідне життя.
Єдиний вихід із ситуації – це рішучий демонтаж капіталістичних відносин та повернення українського суспільства й держави в надійне русло соціалістичного розвитку.
Ми, комуністи, віримо в перемогу праці над капіталом, у можливість побудови вільного демократичного суспільства без експлуатації людини людиною.
           Ми, комуністи, будемо прагнути до ліквідації диктатури капіталу й установлення системи справжнього народовладдя, у якій долю країни вирішує не купка олігархів, а трудовий народ. 
Основною передумовою переходу до соціалістичного суспільства є зміна функцій та напрямків національної економіки. При капіталізмі основною метою економічної діяльності є тільки отримання прибутку будь-яким способом. І ми бачимо, посилення експлуатації найманої праці з боку приватного капіталу, хижацьке використання виробничого й ресурсного потенціалу країни, знищення її природних багатств. Як наслідок – жебрацька зарплата найманим робітникам, жахливі умови праці й небажання хазяїв вкладати кошти у модернізацію виробництва, зниження якості продукції, кабальне кредитування, цінова спекуляція.
Ми, комуністи, вважаємо, що головна функція економіки та базова мета державної економічної політики полягає у максимальному забезпеченні потреб суспільства й громадянина. Працювати в інтересах трудящих, створювати належні умови для самореалізації та забезпечення високих стандартів життя кожного – саме на реалізацію цієї мети має бути спрямованим увесь науково-технічний та виробничий потенціал економіки.
На рівні Конституції повинні бути підтверджені й розширені виняткові права українського народу на володіння усіма природними ресурсами, землею, корисними копалинами, виробничими активами, а право на їхнє використання в інтересах суспільства має бути закріплене за державою.
Важливо забезпечити очищення державного сектору економіки, від будь-яких посередницьких схем. Держава цілком спроможна, закупити в ліцензованого виробника та надати громадянинові товари або послуги, в яких він має потребу.
Потрібна перебудова фінансово-банківського сектору країни, коли банк повинен виконувати функцію мобілізації фінансових ресурсів для розвитку економіки. Перебудова фінансово-банківської системи буде спрямована на розвиток державних банків, які зможуть прямо кредитувати вітчизняного товаровиробника під низький відсоток. Одночасно, потрібно відмовитися від прив’язки гривні до долара США, ця валюта нав’язана Україні глобальною фінансовою олігархією.
Важливим елементом стабілізації державних фінансів та нарощування прибуткової бази державного бюджету стане створення справедливої податкової системи, а це – повне оподатковування  офшорних операцій, заборона на володіння акціями українських підприємств офшорними компаніями, перехід до системи прогресивного оподаткування та введення податків на споживання предметів розкоші. Наповнення бюджету, у свою чергу, надасть можливість реалізувати масштабні соціальні програми. Мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, щомісячна допомога з догляду за дитиною вже на першому етапі будуть підвищені до реального прожиткового рівня.
Окремим напрямком діяльності держави буде забезпечення зовнішньополітичної безпеки українського суспільства, що стало на шлях соціалістичного будівництва. 
Ми, комуністи, вважаємо, що принципи мирного співіснування й добросусідства, відмова від застосування силових та економічних заходів примусу в міжнародних відносинах, повага до прав народів самостійно вибирати шлях розвитку й невтручання  у внутрішні справи країн є необхідними умовами для успіху соціалістичного будівництва.
Питання доступності якісних медичних послуг в державі повинно розглядатися як найважливіше. Капітал ставиться до людей як до дешевого трудового ресурсу, який можна легко заповнити. Ми, комуністи, рішуче відкидаємо таке цинічне та нелюдське ставлення до людей.
Доступність до якісної освіти також повинно розглядатися в державі першочергово. Буржуазія не зацікавлена в тому, щоб народ мав високий рівень освіти та культури, адже набагато простіше керувати малограмотним обивателем. Ця проблема вимагає серйозного прориву в галузі наукових досліджень та забезпечення різноманітних сфер громадського життя кваліфікованими кадрами.
- налагодити суровий контроль за використанням природних багатств Закарпаття.
- мобілізувати широку громадськість на боротьбу з корупцією, за дотримання законності й порядку в містах і селах, за безпеку життя, захист честі і гідності громадян.
-  практикувати проведення зборів трудових колективів, сільських сходів, зустрічей з представниками влади, звітів депутатів, юридичних консультацій та інших способів підвищення політичної культури і активності населення.
2. Подальше впровадження адміністративної реформи з посиленням ролі областей, органів місцевого самоврядування.
3. Відстоювання багатовекторного напряму зовнішньої політики держави в полі рівноправного, економічного  партнерства з багатьма державами світу .
Першочерговими завданнями по одномандатному  виборчому окрузі  № 69 вважаю:
Реалізацію ідеї  взаємопов’язаного розвитку міста та села. Концепція такого підходу полягає у формуванні якісно нового рівня життя не міста чи села, а сучасної європейської спільноти. 
З цією метою буду працювати над  вирішенням  важливих  проблем з життя громади
- Будівництво нових та модернізацію існуючих закладів шкільної та дошкільної освіти, відповідно до потреб мешканців округу.
- Створення  державної мережі Центрів дозвілля, в яких будуть працювати  дитячі гуртки та спортивні секції, а також діятимуть клуби за інтересами для дорослих.
- Цільове  виділення коштів обласного бюджету на  розвиток  та реорганізацію інфраструктури регіону.
-  Впорядкування систем водопостачання та водоочищення,  побудова водогонів,   очистка зрошувальних каналів.
- Чітке  виконання державних програм  по ремонту доріг  місцевого та сільського ( селищного ) призначення з дотриманням фінансування в повному обсязі.
-  Проведення ремонту споруд комунальної власності: будинків культури, бібліотек, фапів та амбулаторій.
- Заміну застарілого електрообладнання у міській та сільській місцевості та відновлення роботи вуличного освітлення .
Враховуючи специфіку Закарпаття як регіону в цілому особливу увагу буду приділяти:
- Всебічній підтримці розвитку культур та мов всіх національних меншин, що проживають на Закарпатті.
- Ініціюватиму державну підтримку розвитку Закарпаття як  краю з особливим  туристично – рекреаційним потенціалом. 
Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного -  потреб громадян. Впевнений, разом ми вибудуємо реальну модель гідного  життя  для сучасної, демократичної громади з багатобарвною культурою, стабільним сьогоденням та щасливими дітьми. Я вірю в те , що тільки разом ми змінимо наше життя на краще. 
Для утвердження реального народовладдя:
- зберегти історично установлений адміністративно-територіальний поділ районів округу;
- домогтися реалізації результатів обласного референдуму 1991 року про надання Закарпаттю статусу спеціальної самоврядної території як суб’єкта України;
- підвищувати роль і відповідальність місцевих Рад як основної ланки народовладдя, передавши їм необхідні кошти, функції та повноваження;
- вимагати  від уряду перерозподілу коштів за експлуатацію на території області міждержавних нафто-, газо- і продуктопроводів, енергетичних систем, від митних платежів і зборів, усієї прикордонної інфраструктури;
- ввести державну монополію на використання природних та енергоресурсів, випуск і збут лікеро-горілчаних та тютюнових виробів;
- активізувати боротьбу з корупцією, хабарництвом. Запровадити муніципальну міліцію, відродити народні дружини. Добиватися виборності суддів на місцях, гласності і прозорості в роботі усіх правоохоронних органів. Зняти недоторканість з суддів;
- обмежити термін перебування в парламенті до двох скликань.  
Для відновлення і розвитку народного господарства:
- повернути в державну  власність незаконно приватизовані і неефективно діючі підприємства, переглянути умови їх купівлі чи приватизації;
- підтримувати малий і середній бізнес;
- призупинити розбазарювання землі. Перевірити законність і справедливість її розпаювання;
- підтримувати створення на селі виробничих і обслуговуючих  кооперативів, товариств спільного обробітку землі. Відновити кооперацію;
- відновлювати різнобічні зв`язки з країнами СНД, добиватися формування єдиного економічного простору з Росією, Білорусією і Казахстаном, розвивати прикордонне співробітництво;
- залучати іноземні інвестиції;
- забезпечити комплексне використання і відтворення лісних багатств та переробку деревини. Повернемо славу закарпатських мебльовиків!;
- провести перевірку правомірності й ефективності ліцензій на видобуток мінеральних вод;
- відродити власну будівельну індустрію, стимулювати спорудження державного житла для молодих сімей;
- запровадити моніторинг екологічної безпеки в Карпатах.
Для подолання бідності, поліпшення добробуту трудящих:
- продовжити виплати заощаджень громадян;
- добиватися ліквідації масового безробіття; 
- вимагати від роботодавців усіх форм власності укладання та виконання трудових угод, повної, легальної і своєчасної видачі зарплати, належних соціальних виплат;
- здійснювати державне регулювання цін на хліб, молоко, інші товари першої необхідності і тарифів на комунальні, транспортні, побутові послуги;
- вимагати укладення Урядом і ратифікації Верховною Радою міждержавних угод про правовий захист, трудові і соціальні гарантії для наших земляків за кордоном, спрощення візового режиму з сусідніми країнами;
- протидіяти спробам звузити допомогу і скасувати пільги учасникам та інвалідам війни, ветеранам праці, дітям війни, воїнам-інтернаціоналістам, чорнобильцям;
- відновити безплатну і якісну професійну та вищу освіту молоді, гарантоване перше робоче місце випускникам шкіл, інших навчальних закладів;
-  зберегти і розширювати в області мережу медичних установ, відновити дільничні лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти. Проводити диспансеризацію населення. Ввести контроль за якістю і рівнем цін на ліки.
 Для збереження духовного здоров`я закарпатців:
- підтримувати міжнаціональну злагоду й етнічну культуру в регіоні. Відновити історичну справедливість, добитися державного визнання і національного самовизначення русинів;
- забезпечити матеріально-фінансові, кадрові, інформаційні та інші умови задоволення соціально-культурних потреб угорців, ромів, росіян, румун, словаків, німців та їх громадських об`єднань;
- підтримувати традиційні релігійні вірування, міжконфесійне порозуміння.
1. Запровадження  нового варіанту  закону  «Про гірський статус населених пунктів».
2. Відстоювання  визначених державних гарантій соціально – економічного розвитку населених пунктів , яким надано статус гірських.
3. Забезпечення підписання міждержавних угод щодо захисту прав заробітчан з країнами, де постійно працюють та тимчасово проживають закарпатці.
4. Врегулювання проблем  пенсійного забезпечення  заробітчан.
5. Формування сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва і створення додаткових робочих місць, залучення  фінансових  інвестицій в регіон.
6. Розв’язання проблем з інвентаризацією земельних ділянок та отриманням громадянами актів права власності на землю.
7. Забезпечення безперебійного і достатнього фінансування закладів бюджетної сфери.
8. Вирішення проблем із сміттєзвалищами та збереженням  навколишнього середовища.
9. Створення сприятливих  умов для  розвитку туристично – рекреаційних комплексів.
10.  Здійснення депутатської діяльності  для  вирішення  індивідуальних звернень виборців, захист їх  законних  прав та інтересів. 


Моя виборча програма «Відродимо Закарпаття!» має на меті створити умови для економічного, освітнього та туристичного зростання нашого краю та добробуту його мешканців.
Ця програма – не політичні гасла. Це вирішення конкретних проблем сіл та міст Закарпаття, це план дій відродження краю.
Край талановитих та відомих людей, унікальної природи повинен бути лідером за рівнем життя. На своїй землі ми здатні стати справжніми господарями.
Європейські стандарти – в Україну
- Головним завданням влади має стати якнайшвидша інтеграція України до Європейського Союзу. Такі дії стануть гарантією покращення стандартів нашого життя, подолання корупції у владі, кардинальних змін в освіті та медицині.
- Влада та політики мають зосередитися на п’яти основних завданнях розвитку країни: економічна стабільність; зростання пенсій та заробітної плати; вирішення питання безробіття; зростання якості медичних та освітніх послуг. 
- Запровадити європейські підходи у відносинах між центральною та місцевою владою. Місцеві громади Сваляви і Міжгір’я, а не чиновники у Києві мають вирішувати яку дорогу та дитсадок нам ремонтувати.
- Витрати на утримання влади мають бути зіставними із рівнем життя громадян. Необхідно ліквідувати усі без винятку привілеї чиновників та обмежити рівень їх фінансування.
- Визначити пріоритети розвитку регіонів України. Через закріплення ролі Закарпаття як туристичного регіону, наш край отримає більше державного фінансування, інвестицій і, відповідно, можливостей для розвитку туристичного потенціалу.
- Зміна підходів до фінансування державою масштабних проектів. Пріоритетами державного фінансування мають стати програми «Сільські дороги», «Сільська медицина», «Сільська освіта».
Розвиток краю
- На законодавчому рівні закріпити підвищені соціальні гарантії жителям гірських населених пунктів (закріплений законом рівень надбавок до пенсій та зарплат, пільгової вартості електроенергії та газу).
- На законодавчому рівні передбачити пільги та стимули для підприємців, які відкривають виробництво чи інші види господарської діяльності в гірській місцевості.
- На державному рівні змінити підхід і контроль за збереженням і використанням лісового фонду. Запровадити принцип «За одне спиляне дерево має бути висаджено десять нових».
- Встановити законодавчу заборону на закриття, перепрофілювання та зменшення площі дитячих садків та шкіл. Рівень базової освіти має бути однаковим по країні, незалежно від міста чи села, де проживає дитина.
- Сприяти в державному фінансуванні будівництво очисних споруд, систем водовідведення та водопостачання селища Міжгір’я.
- Вирішити проблему збирання побутового сміття у містах та селах Закарпаття. Такі дії дозволять покращити екологічну ситуацію в краї та його туристичну привабливість.
- Профінансувати завершення будівництва та добудови приміщень загальноосвітніх закладів та головного корпусу Ужгородського національного університету.
- Вирішити питання безперебійного транспортного сполучення між населеними пунктами Великоберезнянського, Воловецького, Міжгірського, Перечинського, Свалявського та Мукачівського районів.
- Сприяти розвитку мережі сільських медичних закладів та їх забезпечення необхідним медичним обладнанням та лікарськими препаратами.
- Вирішити питання забезпечення сільських шкіл комп’ютерною технікою з розрахунку один комп’ютер на десять учнів та підключення усіх шкіл до мережі Інтернет.
Шановні закарпатці!
Мій життєвий та професійний досвід дозволяє стверджувати – більшість пунктів програми «Відродимо Закарпаття!» можна виконати вже впродовж найближчих двох років.
ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ
Стимули для економічного зростання у громаді. 100% податків на доходи фізичних осіб, на землю та податку на нерухомість повинні залишатися на місцях. Розподіл інших податків буде забезпечувати фінансування всіх потреб громади. Нульова ставка податку на прибуток - для новостворених підприємств на 3 роки; для створених на депресивних територіях – на 5 років.
За рахунок цих коштів ми зможемо вирішити основні «інфраструктурні» проблеми в окрузі – ремонт шкіл та дитячих садків, доріг, освітлення вулиць, сприяння у газифікації населених пунктів, що мають статус «гірських».
Підтримати програми енергозбереження і енергоефективності.
спрямую всі зусилля на реалізацію програми президента нашої країни «Україна для людей» .  Враховуючи геополітичні реалії двадцять першого століття глибоко переконаний, що Україна має мати позаблоковий статус і таким чином будуть забезпечені гарантії, безпеки громадян і держави. Також як кандидат в Народні депутати України вважаю, що в процесі українського державотворення є необхідним  використання рідної мови на територія компактного проживання національних меншин. Україна слідуючи курсу керівництва нашої держави обрало курс на демократизацію суспільства та наближення його до європейських-правових стандартів, і тому євроінтеграція є стратегічним зовнішньополітичним вектором України. 
      Крім того на загальнодержавному рівні нам потрібно побороти бюрократію та корупцію, яка є гальмом для будь-яких реформ, всіляко підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу, стабілізувати ситуацію в фінансово-банківській системі. Тільки в державі, де є чіткі, прозорі і зрозумілі «правила гри», де діє не «закон сили, а сила закону» може бути цивілізована економіка та демократичне суспільство. Необхідно на державному рівні надати максимальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, пенсіонерам, та створити дієві і ефективні механізми жорсткого контролю з боку громадськості за формуванням та використанням бюджетних коштів. Україна має стати справжньою соціально орієнтованою державою, яка забезпечує конституційні права громадян на безкоштовну освіту та медичне обслуговування.
1. Потрібно раціонально, зважено з врахуванням всього комплексу екологічних проблем краю підійти до проблеми лісового господарства. Ліси – це невід’ємна складова єдиної екосистеми нашої області, а тому не потрібно заради сьогоденної, ситуативної матеріальної користі безсистемною  вирубкою лісів викликати ситуації, наслідком яких стають повені. 
Ліси – важливе багатство нашого краю, а тому його треба берегти і використовувати раціонально на науково обґрунтованій основі. 
2. Важливе, з моєї точки зору, значення для нашого Закарпаття і України мають проблеми розвитку культури та спорту.  «Євро-2012» показало, що наша держава може в цих сферах презентувати себе як європейська, демократична країна, приваблива для туристів. 
Спорт на Україні – це ціла школа зі своєю історією і традиціями, такими, що піднімають престиж нашої держави у світі. Частину свого життя я віддав розвитку футболу на Закарпатті, очолюю обласну федерацію футболу. Багато відомих, не тільки в краї чи в Україні, а й за її межами спортсменів є моїми друзями. 
   Тому проблемам розвитку спорту, футболу, зокрема у разі обрання до Верховної Ради України, буду приділяти особливу увагу.
3. Вважаю, що потрібно зробити все, щоб наш край став інвестиційне привабливим, у тому числі необхідно приділити особливу увагу розвитку  туристичної  галузі, яка може багато вкласти в розвиток економіки Закарпаття і його фінансового сектору.
4. Настав час , коли до  влади в Україні має прийти нова генерація політиків, які дбають насправді, а не на словах за майбутнє України, які нарешті зможуть сформувати Українську національну ідею, допоможуть обрати нашій країні не американський, не російський, а свій власний український шлях розвитку і нарешті, змінять «псевдо еліту», яка нічого прогресивного для держави і людей з часів здобуття Україною незалежності не зробила. 
Ми повинні піклуватись про Закарпаття та всіляко сприяти його розвитку. Пріоритетним для мене, як кандидата в Народні депутати України, є :
- любов до держави,
- регіональний патріотизм:
- прогресуючий розвиток Закарпаття ті України.
Майбутнє України у формулі «Сильні регіони – сильна держава».

Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments