uzepervi (uzepervi) wrote,
uzepervi
uzepervi

Как видят медицину и образование в ССТ Закарпатье-Подкарпатская Русь закарпатские кандидаты в ВР

Відстоюватиму гарантії доступності до якісної, сучасної та безоплатної освіти, встановлення законом максимального обсягу безоплатних медичних послуг.
- гарантоване працевлаштування випускників шкіл, молодих спеціалістів;
Освіта і наука:
- обов’язкова вища освіта для всіх, хто склав випускні шкільні  тестування; держава надає безпроцентний освітній кредит, що повертається шляхом відпрацювання за місцем розподілу;
- державна програма захисту дітей гірських районів від негативного впливу «вулиці» (розвиток мережі закладів позашкільного виховання, освіти, спортивних секцій).
Охорона здоров'я:
- гарантоване надання безоплатної медичної допомоги усім, хто її потребує;
- розвиток медичного страхування за підтримки держави;
- відновлення роботи сільських лікарень та ФАПів;
- державний контроль за якістю медичної допомоги в лікувальних закладах усіх форм власності,  за рівнем цін і якістю медикаментів. 
Сприяння молодим родинам та подолання демографічної кризи:
- надання безпроцентних державних кредитів молодим сім’ям на придбання чи будівництво житла; погашення певної частки кредиту після народження дитини, повне погашення при народженні трьох дітей;
- державна допомога на дитину має дорівнювати прожитковому мінімуму.
Відстоювання особливої ролі Закарпаття в економічному та культурному розвитку країни
Державне фінансування відновлення й підтримки історичних  пам’яток краю.
Розвиток Закарпаття як санаторно-туристичного, культурного та фінансового центру країни.  
Формування видатків державного бюджету з урахуванням всіх потреб на місцях.
Закон "Про статус гірських населених пунктів України" має запрацювати на повну силу. Зобов’язуюсь виступити з законодавчою ініціативою про зміни чинного законодавства України для узгодження і пом'якшення його вимог щодо гірських регіонів у створенні сміттєзвалищ та сміттєпереробних підприємств.
Домогтися, щоб кошти, одержані Україною від квот за Кіотським протоколом, були справедливо розподілені між регіонами, в яких формуються ці квоти.
Також в межах кожного із двох районів треба мати розроблені чіткі програми рекреаційно-туристичного розвитку, як пріоритетні для них в економічному і соціальному плані. Вжити заходи стосовно реалізації ідеї газифікації Рахівського району.
Моє прагнення – зробити так, щоб кожна школа, заклад культури, медичний заклад були взірцевими у наданні послуг людям, мали привабливий вигляд, відповідали своєму функціональному призначенню. Посприяти територіальним громадам у побудові сучасних шкіл, закладів культури, добудові акушерсько-гінекологічного корпусу райлікарні, ремонтах сільських амбулаторій. Пришвидшити реконструкції очисних споруд, водогону у Рахові та переведенню міста на електрообігрів. 
Розробити та впровадити в життя соціальні програми спрямовані на профілактику уникнення серед дітей та молоді наркоманії, алкоголізму, тютюнової залежності та популяризацію здорового способу життя.
- Вирішити проблеми сміттєзвалищ на території обох районів шляхом будівництва сміттєпереробного підприємства.
- Забезпечити належне медичне обслуговування населення:
- Відновлення, ремонт та модернізація пологових будинків та сільських амбулаторій.
- Переоснащення медичних закладів та забезпечення новим медичним транспортом.
-     Належним чином забезпечити розвиток дітей та юнацтва за допомогою культурних та  
      спортивних закладів, зокрема, гуртків, спортивних секцій, спеціалізованих 
      майданчиків.  
Сприяти прийняттю першочергових законів - про пенсійне забезпечення, охорону здоров'я, судоустрій та зменшення податків.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря. 
Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки; відкриття комп'ютерних класів.
Виконання програми будівництва і ремонту доріг регіону; чітка організація мережі автобусного сполучення.
Оздоровлення екології регіонів, усунення шкідливих виробництв.
Підвищення ефективності роботи органів міліції, особливо з профілактики злочинності серед неповнолітніх, у боротьбі з відмиванням брудних грошей, корупцією у чиновницькому середовищі.
    Кожен українець  має  право на безкоштовне навчання  та лікування   але зараз        забезпечити ці необхідності нашому суспільству  через призму корупції практично не можливо.  Якщо держава цього не забезпечує, то громадяни просто не бачать сенсу в її існуванні. Адже питання здоров’я, освіченості й культури нації – не місце для отримання прибутків. Бюджетну медицину і бюджетну освіту потрібно спроектувати наново. Вони будуть більш конкурентоздатними порівняно з приватними послугами у цій сфері.
- я буду ,боротися за покращення екологічного стану довкілля, особливо над чистотою річок.
Добиватися створення у Рахівському та Тячівському районах курортних територій державного значення (в межах територій, де сконцентровані родовища мінеральних та геотермальних вод, смт. Солотвино). Закарпаття має отримати від держави не гірші умови для інвестицій, аніж Крим і Трускавець.
Впровадження гарантованого безкоштовного медичного обслуговування, розвитку страхової медицини, створення амбулаторій сімейного лікаря. Пільгове забезпечення інвалідів ліками.
Зміцнення матеріальної бази шкіл та дошкільних закладів, факультету безкоштовної довузівської підготовки; відкриття комп'ютерних класів у всіх школах Тячівщини та Рахівщини.
Проведення капітального ремонту комунальних споруд, перш за все шкіл, амбулаторій, будинків культури, бібліотек.
Розвиток туризму, рекреацій у Тячівському і Рахівському районах, постійне державне фінансування цих заходів та залучення інвестицій. 
Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, особливо з профілактики злочинності серед неповнолітніх, корупцією у чиновницькому середовищі.
 Широкого використання рідної мови на територіях Тячівського і Рахівського районів, де спільно проживають українці, румуни, угорці.
     Домагатись збільшення фінансування на капітальні видатки у галузі освіти, медицини, культури, спорту з метою  будівництва нових шкіл, дошкільних навчальних та спортивних закладів, забезпечення їх сучасним обладнанням, покращення якісним обслуговуванням та зміцнення матеріально-технічної бази всіх освітніх закладів регіону, забезпечення їх відповідним інвентарем, спортивними майданчиками зі штучним покриттям.
     Сприяти комп’ютеризації та підключенні до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ і І-ІІ ступенів, створювати умови для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти.
     Покращувати матеріально-технічний, діагностичний та лікувальний рівень закладів охорони здоров’я Тячівського і Рахівського районів. Забезпечити рівний доступ мешканців регіону до кваліфікованої медичної допомоги. Підвищити ефективність заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування захворюваності.  
     Створювати відповідні умови для розвитку і модернізації інфраструктури галузі культури і мистецтва. Реалізувати комплекс заходів з відродження історико-культурної спадщини, патріотичної та національної свідомості громадян.
     На законодавчому рівні домогтися ратифікації угод щодо співробітництва в галузі пенсійного забезпечення наших земляків, які працюють в країнах Євросоюзу.      
     Забезпечувати  рівність прав та розвиток усіх національних меншин, що проживають в регіоні. 
     
Відстоюватиму гарантії до якісної, сучасної та безоплатної освіти та медицини. 
– відновлення мережі сільських лікарень, амбулаторій, ФАПів, недопущення їх закриття й перепрофілювання;
– гарантована державою безоплатна медична допомога соціально незахищеним верствам населення та людям похилого віку;
Розвиток освіти і науки – забезпечення доступності освіти для громадянина та умов для прискореного розвитку науки, збереження і примноження інтелектуального потенціалу країни. 
Охорона природного середовища – забезпечення громадянам умов для проживання (чисті повітря, земля, вода). Головним кроком стане стимулювання екологічно безпечного виробництва. 
Зростання чисельності населення – формування державної політики з метою продовження тривалості життя, зростання народжуваності, надання всебічної підтримки молодим сім’ям, охорона материнства і дитинства.
Робитиму все можливе для приведення інфраструктури краю до рівня європейських норм і стандартів. А це – добротні дороги, чисте довкілля, надійний захист від паводків, якісне водопостачання та водовідведення, відремонтовані та належно оснащені школи, дитсадки, спортивні об’єкти.
використання рідної мови на територіях компактного проживання національних меншин – надзвичайно актуальна проблема для мешканців багатонаціональної Закарпатської області.
Високотехнологічне виробництво — ще одна галузь, яка може забезпечити не тільки велике число робочих місць, але й надходження фінансових вливань у бюджети всіх рівнів. Створення сприятливого податкового клімату на Закарпатті дозволить залучити нових інвесторів, вирішити питання розбудови промислово-індустріального парку на кордоні з Євросоюзом в районі села Неветленфолу.
Підвищення рівня освіти — сьогоднішня необхідність. Але таке підвищення неможливе без створення нормальних умов для навчання. У найближчі роки необхідно побудувати нові школи, обладнані сучасними спортивними залами, комп’ютерними класами, інтерактивними дошками.
У сфері медичного обслуговування мешканців округу також, як і у сфері освіти, зроблені перші кроки — за останні 2 роки у ряді медичних закладів встановлено сучасне обладнання, проведені ремонти будівель, заміна вікон, відремонтовані дахи. Але все це — крапля у морі. Очевидно, що без серйозного фінансування якісного стрибка не відбудеться. Продовжу роботу по збільшенню обсягів фінансування медичної галузи.
Крім того, необхідне підвищення статусу працівників системи освіти та медицини до рівня державних службовців, вони повинні отримувати таку ж високу зарплатню, як їх колеги у розвинених країнах.
Виборчий округ №73 неповторний у геополітичному розташуванні, з унікальною історією та культурною спадщиною, є дверима України до Європи.
Національна політика
Нам необхідна демократія і парламентська правова держава, в такому розумінні, щоб національні меншини, серед яких і угорці, мали можливість займати у суспільстві рівні посади від села до парламенту. 
Національним меншинам передбачити квоту в парламенті, створити законні умови для культурної територіальної автономії. Держава повинна втілювати в життя міжнародні договори, які дають право використовувати рідну мову.
На основі Європейської Хартії регіональних мов або мов національних меншин надання статусу регіональної мови в тих місцевостях, де компактно проживають національні меншини (10%).
Надати рівні права представникам національних меншин обіймати посади в органах державної влади.
Державне управління
Не можна допускати, щоб беручи на роботу в державний сектор, перевага надавалася особам за їх політичною приналежністю, а не за фаховими здібностями. Ввести  законодавчу заборону  звільняти з роботи через власні політичні погляди.
Культура, освіта і релігія
Необхідно створити умови для вивчення рідної мови від дитячого садка до вищих навчальних закладів.
Створити сприятливі умови на законодавчому рівні для отримання інформації на різних національних мовах (телебачення, радіомовлення, видавництво та інше).
Гарантувати всім релігійним конфесіям незалежність, надавати їм можливість займатися виховними процесами.
Сурові закони повинні регулювати захист культурної спадщини, пам’яток історії та архітектури.
Гарантувати працевлаштування молоді на підставі законів, які б реально діяли.
Ми прагнемо досягнути розширення сфери застосування національних мов. В населених пунктах, де мешкає хоча б 10% населення, яке належить до нацменшини, потрібно забезпечити двомовність документації, діловодства та офіційних надписів.
Держава повинна фінансувати інститути, що  забезпечують збереження національної культури, дбають про історичні пам’ятки. 
Держава має підтримувати конструктивну діяльність церков у розбудові суспільства, цілком забезпечити повернення незаконно вилученого церковного майна.
Запорука нашого майбутнього – збереження та розвиток освітньої системи. Необхідно підвищити статус вчителів, забезпечити їм зарплату на належному рівні. 
Для керування угорськомовними закладами освіти потрібно створити спеціальне обласне управління угорськомовним навчальними закладами. Необхідно забезпечити навчальними підручниками всі школи, в тому числі, школи з угорською мовою навчання. А також необхідно докласти зусилля для створення бази електронних підручників. 
Необхідно відкрити нові факультети в Інституті ім. Ференца Ракоці ІІ, забезпечивши для інституту державну нормативну дотацію. Треба звернути особливу увагу на розвиток гімназій, ліцеїв, середніх шкіл, в тому числі, з угорською мовою навчання. Потрібно змінити несприятливе становище національних шкіл. Треба створити умови для складання випускних іспитів змов національних меншин, надавши  право випускникам цих шкіл складати вступні іспити до Ужгородського національного університету з угорської мови, а також угорською мовою.
5. Розвиток житлової інфраструктури, охорони навколишнього середовища
Треба вжити негайних заходів з покращення мережі доріг населених пунктів, забезпечення вуличного освітлення, водопостачання й каналізації, а також складування відходів. Потрібно розвивати мережу навчальних, культурних, спортивних, медичних закладів.
Ми проти експлуатації та беззастережної зміни природи. Замість створення електростанцій на Тисі потрібно вжити серйозних заходів для захисту від повенів. Треба зупинити вирубку лісів, яка призводить до повеневих катастроф. Неприпустимо використання нашого краю як смітника, негайно треба очистити навколишнє середовище від відходів, що небезпечні для здоров’я людей. Необхідно заборонити видобування важких металів, як несумістиму з туристичним статусом Закарпаття. Зупинити відкриття золотовидобудовної шахти з  ціанідною технологією в околиці м. Берегова.
- здійснення заходів щодо забезпечення відповідного екологічного стану в регіоні, розвиток рекреаційно-оздоровчих та туристичних комплексів;
- реформування систем водо- та теплопостачання населених пунктів, залучення для цього інвестиції; 
- створення спеціальних економічних фондів для розвитку науково-технічної творчості школярів, туризму, спорту, культури.
 Підтримати державну систему навчання та перекваліфікації спеціалістів, втіливши її в життя на базі діючих професійних навчальних закладів із збільшенням професій аграрного та спеціалістів інженерно-технічного напрямку. Збільшити кошторис таких закладів за рахунок державного бюджету та додаткових надходжень.
На базі діючих та новостворених підприємств першочергове працевлаштування надати молоді, яка закінчила навчання, одиноким матерям та сиротам. 
Активізувати роботу діючих соціальних центрів по роботі з молоддю, сиротами та малозабезпеченими сім’ями.
Всі питання вирішуватиму, виходячи з головного – інтересів громадян. Впевнена, разом ми зможемо і далі досягти реальних результатів в оздоровленні економіки округу, підвищенні добробуту людей.
Вирішення питання медичних довгобудів та добудови садочка в селі Брід Іршавського району.
Вирішення питання щодо централізованого водозабезпечення та водовідведення сіл Берегівського району та особливо мешканців сіл Дешковиця та Сільце Іршавського району.
Побудови належної інфраструктури поблизу джерел термальних вод.
Вирішення питання централізованого вивезення побутового сміття.
- запровадженням страхової медицини, яка дозволить покращити якість надання медичних послуг в Україні. Медичне страхування безробітних здійснюватиметься за рахунок держави;
Сьогодні ми стоїмо перед вибором між минулим і майбутнім. І тільки від вас залежить, хто завтра прийде до влади – молоді, але не менш досвідчені люди, які поставили собі за мету перетворити Україну в економічно розвинену, правову, європейську державу, – або ж олігархи та місцеві царьки, які хизуються перед нами дорогими іномарками та годинниками вартістю в десятки тисяч, придбані за хабарі та наші з вами податки, які вважають українців бидлом, яке можна купити за 200 гривень.
Саме від вашого вибору залежатиме в якій країні житимуть ваші діти та онуки. Подачки олігархів і місцевих царьків не зможуть змінити ваше життя, а ваш вибір – да.
Я вірю, що спільними зусиллями ми зможемо повернути колишню велич Україні, перетворити Її на високорозвинену індустріально-аграрну країну, з високим рівнем життя та європейськими цінностями.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments